2003 yılında başlayan bilişim sektöründeki girişimimiz, günümüze kadar her zaman gelişerek devam etmektedir. Ülkemizin bizlere sunmuş olduğu fırsatların üstüne, Ar-Ge ve inovasyon oluşturarak her zaman daha iyiyi hedefliyoruz.